Firma “Elektrometal” Cazin sa sjedištem u Cazinu, Lojićka bb, u potpunosti je privatna firma formirana kao društvo sa ograničenom odgovornošću i registrirana kod nadležnog suda u Bosni i Hercegovini 1988. godine.

Od samog formiranja firma “Elektrometal” se orjentirala na izvođenje građevinskih radova visoko i nisko gradnje, građevinsko-zanatskih i završnih radova u građevinarstvu te elektromontažnih i elektroinstalaterskih radova industrijskih i stambenih objekata. Firma se vrlo uspješno bavi proizvodnjom elektro razvodnih ormara za industrijske i stambene objekte te poslovima prometa i usluga.

            Firma “Elektrometal” Cazin sa svojih stalno uposlenih 95 radnika i potrebnim brojem sezonskih radnika sposobna je izvoditi sve vrste građevinski i građevinsko-zanatskih radova od manjih do velikih i složenih objekata sa mogućnošću izrade idejnih, glavnih i izvedenih projekata do izgradnje objekata po sistemu “ključ u ruke”.

            Za izvođenje ovakvih objekata firma posjeduje vlastitu opremu i sredstva.

            U prilogu prilažemo sve potrebne podatke o firmi i opremi koju firma posjeduje, te popis značajnijih objekata koje je firma “Elektrometal” izvela na području Unsko-Sanskog kantona, Federacije BiH, Republike Srpske i Kosova.

            Za dodatne informacije o firmi “Elektrometal” Cazin  možete se obratiti domaćim investitorima kao i humanitarnim organizacijama koje rade na prostoru Unsko-Sanskog kantona, i BiH za koje je firma “Elektrometal” izvodila radove:
            PTT SAOBRAĆAJA BiH, JP ELEKTROPRIVREDA BiH , SFOR, ACT - KOSOVO
            NRC, THW, SIDA - LWF, SOLIDARITE, CARE, MERCY CORPS, SKH, IOM, EU,
            WORLD BANK
           
            Nadamo se da smo ovom kratkom informacijom dovoljno predstavili firmu “Elektrometal” kao Vašeg potencijalnog partnera - izvođača.

- PRILOG - INFORMACIJE O FIRMI

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.
         Elektrometal Cazin 2006.Sva prava zadr?

    created and designed by ZAGIdesigns